Stockholm Jazz Festival: The Organ Hangout

SWE: The Organ Hangout bjuder in till en magnifik groovefest. Detta kanonband spelar jazz, blues och soul.

Leo Lindberg – Orgel
Den unge pianisten Leo Lindberg har redan spelat med många av landets stora jazzprofiler, som Bernt Rosengren, Amanda Sedgwick och Nisse Sandström. Han har också förärats flera priser, däribland Louis Armstrong- och Monica Zetterlundstipendiena.

Leo Lindberg föddes i augusti 1993 och blev tidigt intresserad av musik. Inte minst tack vare två mycket musikaliska föräldrar, basisten Owe och harpisten Berit. Med deras stöd och Leos naturliga nyfikenhet på sin musikaliska miljö kom han mycket tidigt att visa stora talanger.

Trots sina unga år har Leo spelat med de flesta svenska elitmusiker och gjort uppskattade turnéer både i Sverige och i utlandet. Bland många exempel kan nämnas saxofonisterna Bernt Rosengren, Nisse Sandström. Amanda Sedgwick och kanadensaren Grant Stewart.

Max Schultz – Gitarr
Jazzgitarristen Max Schultz spelar och komponerar musik inom såväl jazz-, blues- och popgenren. Han började spela gitarr vid 10 års ålder efter att ha sett en konsert med Jimi Hendrix i Stockholm och turnerade 1979 med bandet Rena vätskor i Stockholm som även deltog även i en film av SVT. Därefter engagerades Max Schultz i gruppen Mynta där han under sju år utvecklades som jazzgitarrist och även kom i kontakt med indiska musikaliska influenser. Mynta turnerade såväl i Skandinavien som på internationella arenor som Montreaux Jazz Festival samt i Singapore, Bombay, Cuba och Nicaragua.
1993 vann Max Schultz Rikskonserters och Caprices utmärkelse Jazz i Sverige och spelade in en egen skiva med Joakim Milder (sax), Christian Spering (bas), och Magnus Grahn (trummor) – en konstellation som senare döptes till Max Schultz band. Max Schultz har samarbetat med andra jazzmusiker och artister som Håkan Broström, Herbie Hancock, Bob Moses, Nils Landgren, och Esbjörn Svensson, Svante Thuresson, Anna Nederdahl och Tommy Körberg. Max Schultz har även arbetat som studiomusiker på inspelningar med Marie Fredriksson, Rebecka Törnqvist och andra artister.

Chris Montgomery – Trummor
Chris Montgomery har spelat med artister och musiker som Palle Danielsson, Bobo Stenson, Monica Dominique, Barbara Hendricks och Rigmor Gustafsson mfl. Har i eget namn släppt skivan “If not for you” med gruppen Our Park (Fabian Kallerdahl och Victor Furbacken).

Vi öppnar 17.00. Show 19.00. Fri entré. Varmt välkomna!

ENG: The Organ Hangout invites you to a magnificent groove party! This great band plays jazz, blues and soul.

Leo Lindberg – Organ
The young pianist Leo Lindberg has already played with many of Sweden’s greatest jazz profiles, such as Bernt Rosengren, Amanda Sedgwick and Nisse Sandström. He has also been awarded several prizes, including the Louis Armstrong and Monica Zetterlund scholarships.

Leo Lindberg was born in August 1993 and became interested in music early on. Not least thanks to two very musical parents, bassist Owe and harpist Berit. With their support and Leo’s natural curiosity about his musical environment, he came to show great talents very early on.

Despite his young years, Leo has played with most of Sweden’s elite musicians and made acclaimed tours both in Sweden and abroad. Among many examples can be mentioned the saxophonists Bernt Rosengren, Nisse Sandström. Amanda Sedgwick and Canadian Grant Stewart.

Max Schultz – Guitar
Jazz guitarist Max Schultz plays and composes music in the jazz, blues and pop genres. He started playing the guitar at the age of 10 after seeing a concert with Jimi Hendrix in Stockholm and toured in 1979 with the band Rena vätskor in Stockholm who also participated in a film by SVT. Max Schultz then became involved in the group Mynta where he developed as a jazz guitarist for seven years and also came into contact with Indian musical influences. Mynta toured both in Scandinavia and at international arenas such as the Montreaux Jazz Festival as well as in Singapore, Bombay, Cuba and Nicaragua.
In 1993, Max Schultz won Rikskonserter’s and Caprice’s Jazz in Sweden award and recorded his own album with Joakim Milder (sax), Christian Spering (bass), and Magnus Grahn (drums) – a constellation that was later named Max Schultz’s band. Max Schultz has collaborated with other jazz musicians and artists such as Håkan Broström, Herbie Hancock, Bob Moses, Nils Landgren, and Esbjörn Svensson, Svante Thuresson, Anna Nederdahl and Tommy Körberg. Max Schultz has also worked as a studio musician on recordings with Marie Fredriksson, Rebecka Törnqvist and other artists.

Chris Montgomery – Drums
Chris Montgomery has played with artists and musicians such as Palle Danielsson, Bobo Stenson, Monica Dominique, Barbara Hendricks and Rigmor Gustafsson and others. He has released the album “If not for you” under his own name with the group Our Park (Fabian Kallerdahl and Victor Furbacken).

Doors 5pm. Show 7pm. Free entry! Welcome all!

Oct 22 2023
17:00 - 01:00
Fri entré